Coop Norge Eiendom AS

Coop Norge Eiendom AS er et heleid datterselskap i Coop Norge-konsern og er ansvarlig for kjøp og salg, forvaltning og utvikling av eiendom med strategisk interesse for Coop.

Selskapet skal også være en aktiv samarbeidspartner for samvirkelag med egen eiendomsportefølje.

Coop Norge Eiendom AS ble etablert i 2001 og skal bidra til at samvirkelagene i Norge utvikler sine eiendomsporteføljer og skaffer seg gode næringslokaler for sin handelsvirksomhet. Selskapet har på forholdsvis kort tid gått fra være en liten aktør til å bli en betydelig nasjonal aktør på eiendomsmarkedet.

Coop Norge Eiendom AS samler i hovedsak sin virksomhet gjennom ulike heleide og deleide selskaper. Det største deleide selskapet er AmCo Eiendom AS hvor Amfi Eiendom AS og Coop Norge Eiendom AS eier 50 % hver. I tillegg har Coop Norge Eiendom mange deleide selskaper med lokale eiendomsaktører, og ikke minst med Coop lagene.

Coop Norge Eiendom AS har et stort nettverk og en rekke samarbeidspartnere, men er alltid på utkikk etter nye interessante prosjekter å samarbeide om.

Profesjonalitet og integritet er sentrale stikkord for Coop Norge Eiendom AS, i tråd med Coops generelle verdier. Sentralt i dette er begreper som innflytelse, nytenkende, omtanke og ærlighet. Se også: Coop Eiendom