Miljøperspektivet

Origo handelspark utvikles for flere tiår fram i tid. Det avtrykket som settes nå under etableringen, vil stå i hele områdets levetid. Det er derfor avgjørende at vi som utbygger er ytterst bevisst på de valg som tas for å sikre at et prestisjefylt prosjekt som dette blir best mulig – for miljøet, for brukerne og for eierne.

Miljøambisjoner nedfelt i vår strategi

I Coops vedtatte konsernstrategi er klima og miljø framhevet som et prioritert tema innen samfunnsansvar. I konsernstrategien går det frem at «Coop skal ha tydelige mål for miljø og klima. Miljøvennlige løsninger skal være en integrert del av virksomheten». Videre ønsker Coop å bidra til FNs bærekraftsmål (Sustainability Development Goals, SDGs). Flere av bærekraftsmålene FN har er direkte relevante for bygg. Dette gjelder blant annet målet om å stoppe klimaendringene, bevare livet på land og skape bærekraftige byer og lokalsamfunn, for å nevne noen.

Hva betyr miljøambisjonen i praksis?

Coop har fokus på optimalt energiforbruk og effektiv utnytting av byggematerialer både i byggeprosessen og ift selve driften av bygget. Dette innebærer blant annet:

  • Bruk av områdetenkning for å utnytte felles energikilder
  • Bruk av lavutslipps byggematerialer som stål og aluminium med høy resirkuleringsandel.
  • Utstrakt bruk av miljøvennlige materialer (svanemerket)
  • Felles energisentral basert på fornybar varme og kjøling (varmepumpe, solkraftanlegg)
  • LED-belysning og dagslysstyring i fellesareal
  • Fokus på optimal utnyttelse av dagslys

Andre miljøhensyn

  • Som utbygger ønsker vi å integrere naturelementene som er på stedet i den nye handelsparken. Vi vil at naturen her skal gi besøkende mulighet til å hvile/slappe av i fine, landlige omgivelser.
  • Det etableres i samarbeid med Grønn Kontakt en stor ladepark for ladbare kjøretøy, med hurtigladere og semihurtige ladere.