Hva skal det bli?

Origo Handels- og Næringspark langs E18 ved Bamble blir en helt ny handelspark med ulike plasskrevende handelsvirksomheter, detaljhandel og ulike servicetilbud for både naboer og veifarende.

Det er Coop Norge Eiendom AS som har kjøpt den 100 mål store tomten. Formålet er å utvikle en handelspark her på Rugtvedt. Dette blir en helt ny handelspark med ulike handels- og næringsvirksomheter. Beliggenheten er meget strategisk i forhold til både lokal og nasjonal trafikk. Dette er et trafikknutepunkt som allerede fungerer som et etablert rastested.

Dette er et etterlengtet tilbud for både lokalbefolkning og reisende. Målet er å tilby noe både til lokale, nasjonale så vel som internasjonale kunder. Lokale myndigheter stiller seg svært positive til planene, og ønsker å bidra til for at Origo Handels- og Næringspark blir en ubetinget suksess. Både næringsliv og lokal- politikere i Bamble har de siste årene arbeidet målrettet for å legge forholdene til rette for vekst og utvikling i regionen.

Den første leietakeren er allerede klar

Origo Handels- og Næringspark har allerede signert leiekontrakt med sin første leietaker. Det er Obs Bygg som har bestemt seg for å etablere seg her. Obs Bygg blir et populært tilbud for både fastboende og hyttefolk. Her vil kundene kunne finne alt de trenger for sine små og store byggeprosjekter. Totalt er tomten på 100 mål, og det er godt med plass til aktører som ønsker lokaler for plasskrevende virksomheter.