Fordeler og muligheter

Origo Handels- og Næringspark vil få en fleksibel struktur som gjør den tilpasnings- dyktig og bærekraftig over tid. Med høye miljøambisjoner og et helhetlig fokus på bærekraft, vil dette være et attraktivt valg for fremtidsrettede virksomheter.

Ønske om å utvikle regionen

Det at både lokalt næringsliv og politikere stiller seg bak planene her er i seg selv meget positivt. Det er et felles ønske om å kunne utvikle regionen ytterligere. Da planene om Origo Handels- og Næringspark ble presentert for lokale myndigheter var responsen udelt positivt.

Strategisk beliggenhet

Beliggenheten spiller alltid en viktig rolle når man skal etablere handels- og næringsvirksomhet. Origo Handels- og Næringspark ligger ved et trafikknutepunkt. Her passerer det daglig 22.000 biler. Potensialet her er stort. Med den rette miksen av virksomheter vil Origo bli en suksess.

Nytt og spennende – et etterlengtet tilbud

Det finnes ikke tilsvarende tilbud langs E18 mellom Tønsberg og Grimstad. Dette er etterlengtet for reisende som ønsker et sted å strekke på bena samtidig som de får muligheten til å gjøre innkjøp / spise / hvile / innhente informasjon om området.

Hvorfor

  • Lett tilgjengelig
  • Strategisk plassering
  • Fremtidsrettet
  • Utviklet for arealkrevende konsepter
  • Direkte adkomst til butikkene
  • God parkeringsdekning
  • Gode kommunikasjonsmuligheter
  • Alle aktører i samme bygningskropp
  • Parkèr ett sted - ha tilgang til alt